პროექტი სიგმა


პროექტი - 5% ინიციატივა საფრანგეთის მიერ  თანადაფინანსებული  პროექტის  „საინექც...

2020-03-25
საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)


პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - ...

2020-03-25
საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)


აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 წლის  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  კლინიკა ,...

2020-03-25
პროექტი FIND (2017-2020)


FIND -   “საქართველოში HCV ვირემიაზე ტესტირების მიდგომების შეფასება ნარკოტიკების ინე...

2020-03-25
ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება


პროექტის მიზანია: ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდ...

2020-03-25
SoS_Project - მაღალი რისკის პოპულაციებისათვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა EECA რეგიონში (2019-2021)


SoS პროექტის ძირითად განმახორციელებელს წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალუ...

2020-03-25