სპაისი


 სპაისი სხვადასხვა სახეობის მცენარეთა  ნარევია, რომელსაც გააჩნია მარიხუანას მსგავსი ეფექტი...

2021-04-19
რა არის C ჰეპატიტი?


C ჰეპატიტის ვირუსი – HCV – მიეკუთვნე- ბა ყველაზე გავრ...

2021-04-19
რა არის შიდსი?


შიდსი (შეძენილი იმუნოდეფიციტური სინდრომი) მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური&...

2021-04-19
რა არის ზედოზირება?


ზედოზირება, იგივე ინტოქსიკაცია ხდე­ბა მაშინ, როდესაც ადამიანი იმაზე მეტ ერთი სახის ან კომბინირებ...

2021-04-19