2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში

 2013-2015: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
პროექტის სახელწოდება - ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო  და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში   

პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორგანიზაციებისა და ნარკოტიკის მომხმარებელთა თემის  შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებლებისთვის გაუმჯობესებული სერვისების  ადვოკატირებისთვის.

პროექტის მიზნები:

 

  1. საადვოკაციოკამპანიების (აივ/შიდსის, C ჰეპატიტის, მედიკამნეტების მხარდაჭერილი მკურნალობის ქალი მომხმარებლების, სერვისების ხელმისაწვდომობის თემებზე) დაგეგმვა, კოორდინაცია და განხორციელება.

 

  1. გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ნიმ-თა თემის წარმომადგენლებს შორის პოლიტიკის დიალოგის ხელშეწყობა.

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

ზოგადი ინფორმაცია REAct-ის შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია REAct-ის შესახებ...

27 ივნისი -

27 ივნისი - "ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა-ხელმ...

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე...

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშორიო დღე

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშო...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...