2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

 2013-2015: მკურნალობის მზაობის საერთაშორისო კოალიცია (ITPC)

პროექტის სახელწოდება: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, ქუთაისი, ოზურგეთი

პროექტის პარტნიორები: ახალი ვექტორი (თბილისი), რუბიკონი (ქუთაისი), ფენიქსი 2009 (ოზურგეთი).

პროექტის მიზანი:

ჩანაცვლების თერაპიის სახელმწიფო პროგრამებში ბარიერების შემცირება მკურნალობის დამყოლობის ასამაღლებლად (არვ თერაპია, ტუბერკულოზი, ჰეპატიტი)

პროექტის ამოცანები:

 

  1. მედიკამენტებით მხარდაჭერილი მკურნალობის (მმმ) მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამებში არსებული ბარიერების გამოვლენა და მათი დაძლევის გზების განსაზღვრა;
  2. საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნა  მმმ სახელმწიფო პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაფართოვებისა და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის;
  3. პროგრამაში არსებული ბარიერების დაძლევა და მკურნალობის ეფექტურობის გაზრდა.

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/201...

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება ს...