კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

ქალი მომხმარებლების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა გადაწყვიტეს თითოეული ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების კონსოლიდაცია მოეხდინათ და შეიმუშავეს კამპანია „იპოვე გამოსავალი.

20 თებერვალს გაიმართა გამოფენა „შედი ჩემს მდგომარეობაში“, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ ქსენონი და არტ ჯგუფი იდეალისტი.

 

კამპანიის ოფიციალური პრეზენტაცია ზიანის შემცირების ეროვნულ კონფერენციაზე მოხდა იმპროვიზირებული პერფორმანსით. დარიგდა ამ დღისთვის შემუშავებული საინფორმაციო და პრომო მასალები. ამავე ღონისძიებაზე მოხდა გამოფენის „შედი ჩემს მდგომარეობაში“ ხელახალი პრეზენტაცია. 


წლიური ანგარიში - 2017

წლიური ანგარიში - 2017...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“ -drugpolicy.ge

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექს...

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ჩანაწერი

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ...

თანმდევი დისკრიმინაცია ანუ ნარკომოხმარება

თანმდევი დისკრიმინაცია ანუ ნარკომოხმარებ...

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირეული

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირ...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...