იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, იტალიის წითელი ჯვრის მხარდაჭერით, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელთან და ორგანიზაცია „ჰეპა პლიუსი“ მჭიდრო თანამშრომლობით იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომელიც ითვალისწინებს ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლების ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას 12 ნაბიჯის მეთოდის მიხედვით („მინესოტური მოდელი“) .


12 ნაბიჯის მეთოდი 40-იან წლებში, აშშ-ში შემუშავდა და მას შემდეგ ადიქციისგან გამოჯანმრთელების ერთ-ერთ გავრცელებულ სარებილიტაციო პროგრამად ითვლება. პროგრამა ნივთიერებათა ავადმომხმარებელ ადამიანებს გამოსაჯანმრთელებელ სოციალური მხარდაჭერის სისტემას და პიროვნების განმავითარებელ პროცესს სთავაზობს, რაც მათ უბიძგებს, დაიწყონ საკუთარ თავზე და პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობა.
რეაბილიტაციის პროცესი მრავალგანზომილებიანია, რომელსაც მულტიდისციპლინარული ჯგუფი სხვადასხვა ფორმით ახორციელებს:


• ინდივიდუალური კონულტირება
• ჯგუფური თერპია
• ფსიქოგანათლების ჯგუფური შეხვედრები
• თვითდახმარების ჯგუფში მუშაობა
• ართერაპია
• ტრენინგები
• ოჯახის წევრებთან მუშაობა

რეაბილიტაციის პროცესი მინიმუმ ოთხ თვეს მოიცავს, თუმცა პროგრამაში ჩართულმა პირმა, თვითდახმარების ჯგუფთან კავშირი, საკუთარ პიროვნებასა და გამოჯანმრთელებაზე მუშაობა პროგრამიდან გასვლის შემდეგაც უნდა გააგრძელოს, მიღწეული რემისიის სიცოცხლის ბოლომდე გახანგრძლივების მიზნით.

დამოკიდებული პირების რეკრუტირება ზიანის შემცირების ცენტრებიდან განხორციელდება.

რეაბილიტაციის პროცესი მინიმუმ ოთხ თვეს მოიცავს, თუმცა პროგრამაში ჩართულმა პირმა, თვითდახმარების ჯგუფთან კავშირი პროგრამიდან გასვლის შემდეგაც უნდა გააგრძელოს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე:

599271051

595027303

ან მოგვწერეთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გვერდზე - https://www.facebook.com/geohrn


REACT- ის სტატისტიკა მჩთ პროგრამასთან დაკავშირებული დარღვევების შესახებ

REACT- ის სტატისტიკა მჩთ პროგრამასთან და...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ  ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლენა ინფექციაზე - 1 დეკემბერი შიდსის მსოფლიო დღე

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლ...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძელდება

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძე...

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტატუსი 20 წუთში

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტა...

ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება - კვლევა - 2021

ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება ...

თვით-სტიგმა მოწყვლად ჯგუფებში

თვით-სტიგმა მოწყვლად ჯგუფებში...