იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, იტალიის წითელი ჯვრის მხარდაჭერით, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელთან და ორგანიზაცია „ჰეპა პლიუსი“ მჭიდრო თანამშრომლობით იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომელიც ითვალისწინებს ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლების ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას 12 ნაბიჯის მეთოდის მიხედვით („მინესოტური მოდელი“) .


12 ნაბიჯის მეთოდი 40-იან წლებში, აშშ-ში შემუშავდა და მას შემდეგ ადიქციისგან გამოჯანმრთელების ერთ-ერთ გავრცელებულ სარებილიტაციო პროგრამად ითვლება. პროგრამა ნივთიერებათა ავადმომხმარებელ ადამიანებს გამოსაჯანმრთელებელ სოციალური მხარდაჭერის სისტემას და პიროვნების განმავითარებელ პროცესს სთავაზობს, რაც მათ უბიძგებს, დაიწყონ საკუთარ თავზე და პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობა.
რეაბილიტაციის პროცესი მრავალგანზომილებიანია, რომელსაც მულტიდისციპლინარული ჯგუფი სხვადასხვა ფორმით ახორციელებს:


• ინდივიდუალური კონულტირება
• ჯგუფური თერპია
• ფსიქოგანათლების ჯგუფური შეხვედრები
• თვითდახმარების ჯგუფში მუშაობა
• ართერაპია
• ტრენინგები
• ოჯახის წევრებთან მუშაობა

რეაბილიტაციის პროცესი მინიმუმ ოთხ თვეს მოიცავს, თუმცა პროგრამაში ჩართულმა პირმა, თვითდახმარების ჯგუფთან კავშირი, საკუთარ პიროვნებასა და გამოჯანმრთელებაზე მუშაობა პროგრამიდან გასვლის შემდეგაც უნდა გააგრძელოს, მიღწეული რემისიის სიცოცხლის ბოლომდე გახანგრძლივების მიზნით. პროგრამაში ჩართვა და სრული მონაწილეობა დაინტერესებული პირებისთვის არის უფასო. 

დამოკიდებული პირების რეკრუტირება ზიანის შემცირების ცენტრებიდან განხორციელდება.

რეაბილიტაციის პროცესი მინიმუმ ოთხ თვეს მოიცავს, თუმცა პროგრამაში ჩართულმა პირმა, თვითდახმარების ჯგუფთან კავშირი პროგრამიდან გასვლის შემდეგაც უნდა გააგრძელოს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე:

599271051

595027303

ან მოგვწერეთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გვერდზე - https://www.facebook.com/geohrn


სპაისი

სპაისი...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნი...

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

„შტატებში ქართველი მიგრანტების ზედოზირებით გარდაცვალების რიცხვი შეფაშფოთებელია“ - სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც სურათის შეცვლა შეუძლია

„შტატებში ქართველი მიგრანტების ზედოზირებ...

თელავის პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

თელავის პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირ...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართებაში

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართება...