იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, იტალიის წითელი ჯვრის მხარდაჭერით, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელთან და ორგანიზაცია „ჰეპა პლიუსი“ მჭიდრო თანამშრომლობით იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომელიც ითვალისწინებს ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლების ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას 12 ნაბიჯის მეთოდის მიხედვით („მინესოტური მოდელი“) .


12 ნაბიჯის მეთოდი 40-იან წლებში, აშშ-ში შემუშავდა და მას შემდეგ ადიქციისგან გამოჯანმრთელების ერთ-ერთ გავრცელებულ სარებილიტაციო პროგრამად ითვლება. პროგრამა ნივთიერებათა ავადმომხმარებელ ადამიანებს გამოსაჯანმრთელებელ სოციალური მხარდაჭერის სისტემას და პიროვნების განმავითარებელ პროცესს სთავაზობს, რაც მათ უბიძგებს, დაიწყონ საკუთარ თავზე და პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობა.
რეაბილიტაციის პროცესი მრავალგანზომილებიანია, რომელსაც მულტიდისციპლინარული ჯგუფი სხვადასხვა ფორმით ახორციელებს:


• ინდივიდუალური კონულტირება
• ჯგუფური თერპია
• ფსიქოგანათლების ჯგუფური შეხვედრები
• თვითდახმარების ჯგუფში მუშაობა
• ართერაპია
• ტრენინგები
• ოჯახის წევრებთან მუშაობა

რეაბილიტაციის პროცესი მინიმუმ ოთხ თვეს მოიცავს, თუმცა პროგრამაში ჩართულმა პირმა, თვითდახმარების ჯგუფთან კავშირი, საკუთარ პიროვნებასა და გამოჯანმრთელებაზე მუშაობა პროგრამიდან გასვლის შემდეგაც უნდა გააგრძელოს, მიღწეული რემისიის სიცოცხლის ბოლომდე გახანგრძლივების მიზნით. პროგრამაში ჩართვა და სრული მონაწილეობა დაინტერესებული პირებისთვის არის უფასო. 

დამოკიდებული პირების რეკრუტირება ზიანის შემცირების ცენტრებიდან განხორციელდება.

რეაბილიტაციის პროცესი მინიმუმ ოთხ თვეს მოიცავს, თუმცა პროგრამაში ჩართულმა პირმა, თვითდახმარების ჯგუფთან კავშირი პროგრამიდან გასვლის შემდეგაც უნდა გააგრძელოს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე:

599271051

595027303

ან მოგვწერეთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გვერდზე - https://www.facebook.com/geohrn


 რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? REACT

რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეს? R...

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე...

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _RE...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა

REAct -ის 2020 წლის ანგარიშის მიმოხილვა...

ოქტომბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ოქტომბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REA...

პროექტი FIND (2017-2020)

პროექტი FIND (2017-2020)...

ფიზიკურად შეურაცხყოფილი და სახლში ერთი კვირით გამოკეტილი, ბედავს ბრძოლას მისი უფლებებისთვის

ფიზიკურად შეურაცხყოფილი და სახლში ერთი კ...

სიახლე

სიახლე...

მიიღე სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია

მიიღე სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტ...