სიახლე


...

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირეული

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირ...

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფე...

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება

ინტეგრირებული სერვისების მიწოდება...

კონტაქტი

კონტაქტი...

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...

 რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეული რეაგირებები

რეაქტის ფარგლებში აგვისტოს თვეში გაწეულ...

საინფორმაციო ბროშრები

საინფორმაციო ბროშრები...

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები...