2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"–ს ფინანსური მხარდაჭერით "კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი", "ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს  ქსელი" და"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"  ახორციელებს პროექტს"ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის". 

პროექტის მიზნები და ამოცანები:


პროექტის მიზანი:


ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლევ პირთათვის
არასამართლიანად შეზღუდული სამოქალაქო-პოლიტიკური და
სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების აღდგენისა და მათი
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 პროექტის ამოცანები:


ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლეობის გამო
არასამართლიანად შეზღუდული უფლებების აღდგენის
ხელშეწყობა კანონმდებლობის ცვლილების გზით;

 

დიალოგის წარმოება ნასამართლევ ადამიანებს, პოლიტიკის
განმსაზღვრელებსა და განმაორიციელებლებს, სამოქალაქო
საზოგადოებასა და პროფესიულ თემს შორის;

 

საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება ნასამართლევ პირთა
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად.


2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში ...

კონტაქტი

კონტაქტი...

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ჩანაწერი

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშორიო დღე

7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის საერთაშო...

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე...

წლიური ანგარიში - 2020

წლიური ანგარიში - 2020...

ECOM და React -ი აქტიურ თანამშრომლობას იწყებენ

ECOM და React -ი აქტიურ თანამშრომლობას ი...

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფექციის რისკის ქვეშ?

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფ...