,,ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პანდემიის პერიოდში"
- 13:10-13:25 - ზიანის შემცირების სერვისები COVID-19-ეპიდემიის პირობებში- არსებული სიტუცია და გამოწვევები, მაკა გოგია, ,,ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"
- 13:25 -13:40 - ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობა Covid -19 პერიოდში, ზორია წურწუმია, კავშირი ,,იმედი"
- 13: 40 -13: 55 -ზიანის შემცირების სერვისების მოდიფიკაცია Covid -19 ეპიდემიის პერიოდში, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა და არსებული გამოწვევები, კოკა ლაბარტყავა, ,,ახალი ვექტორი“
- 13:55- 14:10 - Covid -19 და საქართველოს ნარკოსცენა, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა და არსებული გამოწვევები, ზაზა ქარჩხაძე, ,,რუბიკონი“
- ონლაინ ვებინარის მოდერატორია - მარინა ასათიანი ,,ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"
 
 
იხილეთ ლაივ ვიდეო: 
 
https://www.facebook.com/geohrn/videos/141705414629401
 

 REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ან...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძელდება

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძე...

ებრძოლე აივ სტიგმას

ებრძოლე აივ სტიგმას ...

წლიური ანგარიში - 2016

წლიური ანგარიში - 2016...

თვით ტესტის საიტი განახლდა

თვით ტესტის საიტი განახლდა...

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდევი სტატუსი

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდე...