,,ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პანდემიის პერიოდში"
- 13:10-13:25 - ზიანის შემცირების სერვისები COVID-19-ეპიდემიის პირობებში- არსებული სიტუცია და გამოწვევები, მაკა გოგია, ,,ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"
- 13:25 -13:40 - ზიანის შემცირების სერვისების მდგრადობა Covid -19 პერიოდში, ზორია წურწუმია, კავშირი ,,იმედი"
- 13: 40 -13: 55 -ზიანის შემცირების სერვისების მოდიფიკაცია Covid -19 ეპიდემიის პერიოდში, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა და არსებული გამოწვევები, კოკა ლაბარტყავა, ,,ახალი ვექტორი“
- 13:55- 14:10 - Covid -19 და საქართველოს ნარკოსცენა, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა და არსებული გამოწვევები, ზაზა ქარჩხაძე, ,,რუბიკონი“
- ონლაინ ვებინარის მოდერატორია - მარინა ასათიანი ,,ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი"
 
 
იხილეთ ლაივ ვიდეო: 
 
https://www.facebook.com/geohrn/videos/141705414629401
 

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19...

ჯანდაცვის კომიტეტმა „ნალოქსონის

ჯანდაცვის კომიტეტმა „ნალოქსონის" რეცეპტი...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპო...

გილოცავთ აღდგომას!

გილოცავთ აღდგომას!...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ

მაკა გოგია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრ...

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავლობაში - REACT

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

C ჰეპატიტის კამპანია 2013...