COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19 არის ინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ახალი კორონავირუსით.

როგორ ვრცელდება COVID-19?

COVID-19 ადამიანიდან ადამიანს გადაეცემა, ხველის ან სუნთქვის დროს ცხვირიდან ან პირიდან გამოსროლილი მცირე ზომის წვეთების შესუნთვის გზით. ასევე, ეს წვეთები შესაძლოა მოხვდეს სხვადსხვა საგნებზე ან ზედაპირებზე. თუ მათთან შეხების შემდეგ ჯანმრთელი პირი შეეხება თავის თვალებსა და/ან ცხვირს, ის შესაძლოა დაინფიცირდეს და განუვითარდეს COVID-19.

რა სიმპტომები აქვს COVID-19-ს?

ძირითადი სიმპტომები გრიპის ან ძლიერი გაციების მსგავსია:

ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციის ყოვლისმომცველი სერვისების მიწოდება COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში

! ყველა საპასუხო ღონისძიებაში თემის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია

  1. ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები, თანხლები ჯანმრთლეობის პრობლემების, სტიგმის, სოციალური მარგინალიზაციისა და დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, მათ შორის ჯანდაცვის სერვისებზე მწირი ხემისაწვდომობის გამო, განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან COVID-19-ის მიმართ.
  2. ადამიანებს აქვთ ჯანმრთელობის უფლება, მიუხედავად იმისა ქვეყანაში საზღვრებია ჩაკეტილი თუ საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული COVID-19 ინფექციასთან დაკავშირებით. ეს ეხება აივ პრევენციისა და ზიანის შემცირების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სერვისებზე ხელმისაწვდომობასაც.
  3. COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს აივ, C ჰეპატიტის და სხვა დაბალზღურბლოვანი სერვისების უწყვეტობა და მდგრადობა.
  4. სერვის ცენტრების დახურვა გამოიწვევს იმ ცენტრების გადატვირთვას, რომლებიც განაგრძობენ მუშაობას, რაც გაზრდის ინფექციის გადაცემის რისკს და გავლენას იქონიებს სერვისების ხარისხზე.
  5. ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის აივ, C ჰეპატიტის და სხვა დაბალზღურბლოვანი სერვისების მიმწოდებელ ორგანიზაციებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უსაფრთხო სამუშაო გარემო და პირობები.
  6. უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო დაფინანსება.

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

რჩევები კლიენტებს

გაითვალისწინე და დაიცავი ჯანდაცვის სამინისტრო რეკომენდაციები!

გაეცანი სიხლეებს COVID-19-თან დაკავშირებით!

 

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

რჩევები სერვისის მიმწოდებლებს

დაგეგმეთ წინასწარ

უზრუნველყავით COVID-19– ის გავრცელების პრევენცია სამუშაო ადგილზე

 

 

დოკუმენტი სრულად :

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში


N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხდარ მოვლენებზე

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2014

C ჰეპატიტის კამპანია 2014...

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესა...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა...

ნორვეგიის დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის კორონავირუსის ეპიდემიის დროს

ნორვეგიის დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრ...