ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი

ცვლილებები იწყება შენით!
 
React-ის ფარგლებში მიმდინარე სტიგმა/დისკრიმინაციასთან ბრძოლის სოციალური კამპანიის ფარგლებში GENPUD production- თან თანამშრომლობით მომზადდა ვიდეო რგოლი, სადაც თემის წევრები საუბრობენ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებზე სტიგმა/დისკრიმინაციასთან მიმართებაში.
 
https://www.facebook.com/geohrn/videos/307871994339990
 
 

ტელეკლინიკის პროექტის საინფორმაციო შეხვედრა

ტელეკლინიკის პროექტის საინფორმაციო შეხვე...

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმატებით მიმდინარეობს

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმა...

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

რეგიონული დიალოგი/აივ/შიდსის დიაგნოსტიკის, პრევენციის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომებზე

რეგიონული დიალოგი/აივ/შიდსის დიაგნოსტიკი...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

31 ოქტომბრის შეხვედრაზე ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბრის შეხვედრაზე ანგარიშების პრეზ...

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...