ფიზიკურად შეურაცხყოფილი და სახლში ერთი კვირით გამოკეტილი, ბედავს ბრძოლას მისი უფლებებისთვის

React-ის ანგარიშებიდან ჩანს, რომ საქართველოში ხშირია სექსმუშაკების უფლებების დარღვევა, დისკრიმინაცია და დამამცირებელი მოპყრობა. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში ბენეფიციარები პოლიციაში ჩივილისგან თავს იკავებენ სექს-მუშაკთან მიდგომის გამო, რაც საზოგადოებაში თვითსტიგმის გამო ხდება.

გვინდა განვიხილოთ წარმატებული ისტორია, სადაც სექსმუშაკმა გადაწყვიტა ებრძოლა თავისი უფლებებისთვის და ჩვენი დახმარებით საქმე დადებითად გადაწყდა ბენეფიციარისთვის.

შემთხვევა

სექსმუშაკი მეუღლესთან და სამ შვილთან ერთად ცხოვრობდა. ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ცოლმა გადაწყვიტა სექს-მუშაობაში ჩართვა შვილების სარჩენად. თუმცა, სექსის მუშაობის სტიგმატიზაციის გამო, მან გადაწყვიტა არ გაემხილა. ქმარმა გაარკვია, რომ იგი ჩართული იყო სექს სამუშაოში, რის შედეგადაც მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ერთი კვირის განმავლობაში სახლში გამოკეტა. შემდეგ მეზობლის დახმარებით მოახერხა სახლიდან გასვლა და პოლიცია გამოიძახა. ბენეფიციარი ასევე დაუკავშირდა ჩვენს ერთ-ერთ რეაქტორს, რომელმაც იზრუნა ბენეფიციარის საცხოვრებელზე და მის შესაბამის თავშესაფრის პროგრამაში ჩართვაზე. ქმარმა შემაკავებელი ორდერის სახით გაფრთხილება მიიღო.

ბენეფიციარი, ჩვენი ადვოკატის თანხლებით, აპირებს სრულად დაიცვას მისი და მისი შვილების უფლებები ადეკვატური გარემო მათი განვითარებისთვის.  დროებით საცხოვრებლის საკითხი მოგვარებულია, თუმცა მალე ბავშვებთან ერთად საცხოვრებლად გადასვლას გეგმავენ.

უფრო გამონაკლისი, ვიდრე წესი


მსგავსი შემთხვევები ფართოდ იქნა დაფიქსირებული React-ის სისტემაში, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში ბენეფიციარებმა გადაწყვიტეს ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის და საჩივრის შეტანა. მნიშვნელოვანია, რომ ბენეფიციარებმა გაიგონ მეტი მათი უფლების შესახებ, დაიცვან თავი ან გაბედონ და ითხოვონ დახმარება. საქართველოში React-ის გუნდი აქტიურად მუშაობდა ბენეფიციარების ინფორმირებულობის ასამაღლებლად.

ასევე მნიშვნელოვანია სტიგმა/დისკრიმინაციის და თვითსტიგმის საკითხი, რომელიც ხშირად ხელს უშლის ბენეფიციარებს უფლებათა დარღვევის შემთხვევების გამჟღავნებაში. React-ის გუნდი მუშაობს სოციალური კამპანიის ფარგლებში საზოგადოების სტიგმის/დისკრიმინაციის/თვითსტიგმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

ბენეფიციარების და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სენსიბილიზაცია შეამცირებს უფლებების დარღვევის გავრცელებას და გაზრდის რესპონდენტთა რაოდენობას.

რას ამბობს კანონი?


საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლის თანახმად, ადამიანის წამება, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობა აკრძალულია, ხოლო მე-10 მუხლი იცავს პირის ფიზიკურ მთლიანობას. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, ოჯახის წევრზე სხვის მიერ ჩადენილი ძალადობა, შეურაცხყოფა, დამცირება დასჯადი ქმედებებია. კანონის დაცვით, ქალთა მიმართ ძალადობის და/ან ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება უნდა განხორციელდეს სამართალდამცავი ორგანოებისა და სასამართლოს, ასევე მსხვერპლის იდენტიფიკაციის ჯგუფების მიერ.

სისხლის სამართლის, სამოქალაქო სამართლებრივი და ადმინისტრაციული სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენება ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. ადმინისტრაციული სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენება, თუ სამართალდარღვევა, კანონმდებლობის მიხედვით, არ იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას და მისი აღკვეთა შესაძლებელია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის დებულებებით.

საქართველოს კანონი ეხება დამცავ და შემაკავებელ ორდერებს, როგორც დროებით ზომას ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად და მოძალადის მიერ გარკვეული ქმედებების შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად იმ ორგანოს ან ოფიციალური პირის მიერ, რომელიც უფლებამოსილია დროულად მოახდინოს რეაგირება ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე. სახელმწიფო სთავაზობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ თავშესაფრებს ქალთა მიმართ ძალადობის და/ან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, სადაც მსხვერპლს ეძლევა ფსიქოლოგიური და სოციალური რეაბილიტაციის სერვისები, იურიდიული და სამედიცინო დახმარება, სასწრაფო სამედიცინო და იურიდიული დახმარება. ასევე შესაძლებელია მსხვერპლის დროებით დარჩენა საცხოვრებელ ადგილზე და მოძალადის გაძევება საცხოვრებლიდან, მაშინაც კი, თუ საცხოვრებელი ადგილი მოძალადის საკუთრებაშია.

დარეკე!
თუ ხართ ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ან გაქვთ ინფორმაცია ძალადობის შემთხვევებზე, გთხოვთ დარეკოთ 24/7 სსიპ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა ადამიანური ფონდის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ხაზზე საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე: +995 32 116 006 ან 112


აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლენა ინფექციაზე - 1 დეკემბერი შიდსის მსოფლიო დღე

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლ...

ნორვეგიის დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის კორონავირუსის ეპიდემიის დროს

ნორვეგიის დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრ...

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფექციის რისკის ქვეშ?

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფ...

გაერთიანებული შეხვედრა _ რეაქტის სისტემური განახლებები

გაერთიანებული შეხვედრა _ რეაქტის სისტემუ...

დონორები

დონორები...

რეპორტაჟი REAct-ის შესახებ -

რეპორტაჟი REAct-ის შესახებ -...

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე...

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირეული

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირ...