ვიდეო რგოლი - რა არის სტიგმა / დისკრმინაცია ?

რეაქტის გუნდმა, სოციალური კამპანიის ფარგლებში მოამზადა მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლი - რა არის სტიგმა/დისკრიმინაცია?

 

ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც რომელიმე ნიშნის ან ჯგუფისადმი კუთვნილების გამო გაუმართლებლად არღვევს ადამიანებს შორის თანასწორობას და არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მათ, ითვლება დისკრიმინაციად.

საქართველოში კანონით აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია, თუმცა უთანასწორო მოპყრობას ყოველდღიურად ვაწყდებით, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ. უფრო მეტიც, ხშირად გვიჭირს დავარქვათ დისკრიმინაციას სახელი, მოვახდინოთ მისი იდენტიფიცირება და შეფასება.

თუ თვლით რომ თქვენი უფლებები დაირღვა, ხართ სტიგმა/დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი, დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე /მოგვწერეთ სოციალურ ქსელში და ჩვენი რეაქტორები აუცილებლად მოახდენენ შესაბამის რეაგირებას.

ერთად დავიცვათ ადამიანის უფლებები!

SocialCampaign #FightStigma #SayNoToDiscrimination #REACT #GHRN


საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპა...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

გაიგე შენი სტატუსი C ჰეპატიტზე და დასაჩუქრდი

გაიგე შენი სტატუსი C ჰეპატიტზე და დასაჩუ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნი...

საინფორმაციო შეხვედრა რუსთავის პრობაციის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა რუსთავის პრობაციის...

სპაისი

სპაისი...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტატუსი 20 წუთში

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტა...