როგორ უნდა მოვიქცეთ ზედოზირების დროს?

ზე­დოზირე­ბის­ დროს

როგორია ოპიოიდებით დოზის გადაჭარბების მახასიათებლები?

(წუთში 12 ჩასუნთქვაზე ნაკლები); • მოდუნებული სხეული; • სიფერმკრთალე; • ცივი და წებოვანი კანი; • გალურჯება

(ლურჯდება ტუჩები, თითები); • ღებინება; • შენელებული გულისცემა.

როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს ოპიოიდებით დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში?

რისი გაკეთება არ შეიძლება:

როგორ უნდა მოიქცეთ დოზის გადაჭარბებისას, როცა ხართ მარტო?


ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგენის შესახებ

რეგიონული სტატია რეაქტის ანგარიშს წარდგე...

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპ...

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება ს...

თებერვალში გაწეული რეაგირებები _REAct

თებერვალში გაწეული რეაგირებები _REAct...

 საინფორმაციო შეხვედრა N16 პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N16 პენიტენციური ...

ვაკანსიები_სხვადასხვა

ვაკანსიები_სხვადასხვა...

საქართველოს პროგრესი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მისი დაცვის მექანიზმები პრაქტიკაში

საქართველოს პროგრესი ქალთა მიმართ ძალადო...