ზედოზირება  და სამედიცინო ჩამანაცვლებელი  პრეპარატები

                                    
    31 აგვისტო ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა. ჩვენც გადავწყვიტეთ ორიოდე სიტყვით შევეხოთ ზედოზირების გამომწვევ მიზეზებს,სიკვდილიანობის შემთხვევების შემცირების გზებს, გავრცელებულ მითებსა და ცრურწმენებს,მათგან მოტანილ ზიანს და ლეტარული შემთხვევებისგან ადამიანების გადარჩენას. 
     პირველ რიგში აღვნიშნავთ,რომ წერილი ეხება მხოლოდ ოპიუმის ჯგუფის წამლებს,სხვა ნარკოტიკებისგან ზედოზირების შემთხვევებში,აქ მოყვანილი რეკომენდაციები არ გამოგადგებათ.პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ლეტალური შემთხვევების აბსოლუტური უმრავლესობა გამოწვეულია სუნთქვის შეჩერებით და გავრცელებული ,,გული გაუსკდა“ და სხვა ასეთები მითებია.ოპიატების უმრავლესობა თრგუნავს სუნთქვის ცენტრს(ისევე, როგორც ხველისას, სხვათა შორის), ტვინი აღარ აიძულებს ფილტვებს სუნქვას,უბრალო ენით რომ ვთქვათ, ადამიანს ავიწყდება, რომ უნდა ისუნთქოს და დგება სიკვდილი. საქართველოს ზიანის შემცირების ცენტრს,გენპუდს,სხვა დარგში მონაწილე ორგანიზაციებს,უამრავი მასალა აქვთ დარიგებული,თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, თუ ასეთ შემთხვევას შეესწრო და დიდი რაოდენობით ნალოქსონი(ნარკანი) აქვთ დარიგებული,მაგრამ, სანამ ამ წამლის შეძენა აფთიაქში რეცეპტის გარეშე(და არა ექიმის რეცეპტით) არ იქნება შესაძლებელი,მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მუდამ საფრთხის ქვეშ იქნება. დამეთანხმებით,ადამიანს არ შეუძლია წინა დღით განჭვრიტოს ზედოზირება,ან ექიმმა, რომელსაც ეტყვიან, ამაღამ ან ხვალ ზედოზირების რისკის ქვეშ ვიქნებიო,რა უნდა ქნას,ჰიპოკრატეს ფიცი დაარღვიოს, ექიმის ვალდებულებებს უღალატოს თუ მოქალაქისას. ეს პრობლემა სასწრაფოდ მოსაგვარებელია.
    აუცილებლად უნდა დავამატოთ,საქართველოში ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილებებში გამოყენებული  პრეპარატები,მეტადონი და სუბოქსონი(ედნოკი),არც ერთი არ თრგუნავს სუნთქვის ცენტრს. ამიტომ ამ პრეპარატებით ზედოზირება პრაქტიკულად გამორიცხულია. სამაგიეროდ, საშიშია მათი ერთად მიღება,განსაკუთრებით მეტადონზე სუბოქსონის დამატება,რასაც შეიძლება მძიმე შედეგები მოჰყვეს.
      კარგია, საერთოდ თუ არ მოიხმართ ნარკოტიკს,მაგრამ თუ მაინც მოიხმართ, საქართველოს ზიანის შემცირების ცენტრებში, GENPUD-ში შემავალი ორგანიზაციები,მოგაწვდიან ნალოქსონსაც და საჭირო ინფორმაციასაც ზედოზირების მძიმე შედეგების თავიდან ასაცილებლად.
 

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

კონტაქტი

კონტაქტი...

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისა...

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებს COVID-19 კორონავირუსის შესახებ

რეკომენდაციები ნარკოტიკების მომხმარებლებ...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...