აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში

აივ/შიდსი განაჩენი არ არის, თუმცა უმნიშვნელოვანესია იცოდე შენი აივ სტატუსი! ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში აივ/შიდსი მეტ გართულებასან არის დაკავშირებული და ზრდის სიკვდილიანობის რისკს. ნივთიერებების მოხმარების სპეციფიკური ქცევებიდან გამომდინარე (ჰიგიენის დაუცველობა, არასტერილური ხელსაწყოები, დაუცველი სქესობრივი კავშირი) ნარკოდამოკიდებული პირები გაცილებით მეტი რისკის ქვეშ არიან, ვიდრე სხვა რისკის ჯგუფები. ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის გამოჩენამდეც იყო სხვადასხვა დაავადებები გავრცელებული, თავისი გართულებული ფორმებით, თუმცა, აივ ინფეციამ უფრო მეტად გააახშირა სხვადასხვა დაავადებების კლინიკური, მძიმე ფორმით, გამოვლენა. აივ ინფექციამ მკვეთრად გაზარდა ნარკოტიკების მომხმარებლებში ბაქტერიული პნევმონიის (ფილტვების ანთების) რისკი.

ინექციური ნარკოტიკების მოხმარება, ხელს უწყობს ინფექციის გაზრდის რისკს. ამ გართულებების მთავარი ელემენტებია:

-დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი (ვაგინალური, ანალური, ორალური);

-არასტერილური ინექცია;

-სტომატოლოგიური ჰიგიენის დარღვევა;

-ხველის რეფლექსების დაქვეითება (რის შედეგადაც იზრდება ასპირაცია და პნევმონია);

-სხვა თანმხლები ქცევები (სიგარეტის მოწევა, ალკოჰოლის მოხმარება).

კვლევებმა აჩვენა, რომ მაშინაც კი, როდესაც აივ ინფიცირებული ნარკოტიკების მომხმარებლები აქტიურად იყენებდნენ წამლებს, მათ ბაქტერიული პნევმონიისა და სეფსისის (მძიმე ინფეციური დაავადება, რომლის დროსაც ჩნდება სხვადასხვა ანთებითი კერები)  რისკი ოთხ-ხუთჯერ მეტი ჰქონდათ.

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ხდება აივ ინფექციისა და ნარკოტიკების მოხმარების სტიგმატიზაცია, რაც იწვევს სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის ნაკლებობას, რის შედეგადაც შესაძლებელია დაგვიანდეს მკურნალობა.

დღეს აივ სტატუსი სასიკვდილო განაჩენი აღარ არის. მართალია, ჯერჯერობით არ არსებობს ორგანიზმიდან ვირუსის საბოლოოდ განდევნის შესაძლებლობა, თუმცა ხდება მისი გამრავლებისა და იმუნიტეტის დასუსტების პროცესის შეჩერება – ვირუსი ორგანიზმში რჩება, მაგრამ ჯანმრთელობას ზიანს აღარ უქმნის.

რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე იქნება დასმული აივ-ის დიაგნოზი, მით უფრო ეფექტურია მკურნალობა. იმისთვის რომ აივ ინფექციის გავრცელება შემცირდეს, აუცილებელია ყველა ადამიანმა იცოდეს თავისი აივ სტატუსი, აივ სტატუსის გაგების შემდეგ მას ეძლევა საშუალება დაიცვას საკუთარი თავი  და გარშემომყოფები დაინფიცირებისგან. ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მაღალი რისკის შემცველი სქესობრივი კავშირი ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო ქცევაა. მათი სენსიტიურობა და მოწყვლადობა ხშირად დაკავშირებულია   სამართლებრივ და სოციალურ პრობლემებთან. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია სტიგმა და დეზინფორმაცია, რაც აივ-ინფექციის მიმართ მოწყვლადობას ზრდის, ამავე დროს  ამცირებს ტესტირებისა და მკურნალობის პროგრამების ხელმისაწვდომობას.

საქართველოში აივ ეპიდემიის განვითარების ადრეულ ეტაპზე აივ-ის გადაცემის ერთ-ერთ მთავარ გზას ინექციური ნარკოტიკების მოხმარება წარმოადგენდა. დღეისათვის უფრო ხშირია სქესობრივი კონტაქტის გზით გადადება. ითვლება, რომ აივ პოზიტიური ადამიანების დაახლოებით 42%-მა არ იცის, რომ ინფიცირებულია.

აივ/შიდსი განაჩენი არ არის !

აივ ინფეცია ექვემდებარება მკურნალობას!

გაიგე შენი აივ სტატუსი ! განსაკუთრებით მაშინ თუ  ნარკოტიკების მომხმარებელი ხარ!


თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ  ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

რა არის ზედოზირება?

რა არის ზედოზირება?...

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!...

C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის კამპანია “მეC მიმკურნალე“)

C ჰეპატიტის კამპანია (C ჰეპატიტის მკურნა...

საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თემაზე

საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თ...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო  და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართვე...

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ...