31 ოქტომბრის შეხვედრაზე ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

დღეს, 31 ოქტომბერს, ჩატარდა ტრენინგი "კოვიდ 19 და მაიმუნის ყვავილი, ინფექციის მართვა" დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ, რომელსაც "ზიანის ჩემცირების საქართველოს ქსელის" ცენტრების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
დღის მეორე ნახევარში კი, გაიმართა REAct-ის 2022 წლის პირველი ნახევრისა და 2021 წლის სრული ანგარიშის პრეზენტაცია.
ასევე, შეხვედრის ბოლო ნაწილში, გაიმართა Lite-BSS პილოტური კვლევის შედეგების პრეზენტაცია.
#REAct #GHRN


აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსი...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N6 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N3 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავლობაში - REACT

რეაგირებები დარღვევებზე 2020 წლის განმავ...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძელდება

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში გრძე...