ტელეკლინიკის პროექტის საინფორმაციო შეხვედრა

20 ოქტომბერს, საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში ტელეკლინიკის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა "ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" გუნდის ორგანიზებით.
შეხვედრას ესწრებოდნენ პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციების და ტეკელკლინიკის სამედიცინო გუნდის წარმომადგენლები
პროექტის ფარგლებში რისკ ჯგუფებისთვის ხდება დისტანციური სამედიცინო და ფსიქოლოგიური კონსულტირების გაწევა, მათ შორის ტელეფონით, ინტერნეტით და სხვა
ტელეკლინიკის პროექტს ახორციელებს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით, გლობალური ფონდის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.
#ტელეკლინიკა
 

რეაქტის სისტემა ფართოვდება

რეაქტის სისტემა ფართოვდება ...

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფექციის რისკის ქვეშ?

რატომ არიან ქალები განსაკუთრებით აივ ინფ...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმატებით მიმდინარეობს

სოციალური კამპანია #ებრძოლესტიგმას წარმა...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

შეხვედრა ზუგდიდის მერის მოვალეობის შემსრულებელთან

შეხვედრა ზუგდიდის მერის მოვალეობის შემსრ...

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე რეაგირება?

რატომ არ სურთ დაზარალებულებს შემთხვევაზე...

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...