2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა.

პარტნიორი: ნსტიტუციის 42-ე მუხლი

 

  პროექტის მიზნები:

 

  1. უფლებათა დარღვევების დოკუტირების მექანიზმის შემუშავება და დანერგვა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დარღვევების მონიტორინგისა და ინფორმაციის გაზიარების მიზნით;
  2. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხზე;
  3. გადაწყვეტილებების მიმღებებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და თემის წევრებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედების მიზნით.

ტენდერი _ პროექტის კონსულტანტი

ტენდერი _ პროექტის კონსულტანტი...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ჩანაწერი

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...

...

ტელეკლინიკის პროექტის საინფორმაციო შეხვედრა

ტელეკლინიკის პროექტის საინფორმაციო შეხვე...

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19...

გახსენების, მოქმედების დროა – Time to act, time to remember

გახსენების, მოქმედების დროა – Time to ac...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...