მიიღე ოჯახის ექიმის კონსულტაცია - ტელეკლინიკა

ტელეკლინიკა საშუალებას აძლევს აივ მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლებს, მიიღონ ოჯახის ექიმის კონსულტაცია საჭირო დროს, სრულიად უფასოდ. 

ტელეკლინიკის ფარგლებში განხორციელდება, სამიზნე ჯგუფების დისტანციური საინფორმაციო კონსულტირება, მათ შორის ტელეფონით, ინტერნეტით, ვიდეო ზარით ზოგადად ჯანმრთელობის საკითხებზე, მათ შორის საჭიროებისამებრ ახალი კორონავირუსის პრევენციის და სიმპტომების ადრეული გამოვლენის საკითხებზე, კონკრეტული სამიზნე ჯგუფისთვის სპეციფიური რისკ ფაქტორების გთვალისწინებით;

ტელეკლინიკის მომსახურება, მომსახურების მიწოდების დისტანციური პრინციპის გათვალისწინებით ხელმისაწვდომი იქნება სამიზნე პოპულაციებისათვის ქვეყნის მასშტაბით. სერვისის მიწოდება განხორციელდება სატელეფონო კავშირით 24/7 რეჟიმში; არასამუშაო დროს შემომავალი ზარების რეგისტრაცია მოხდება გადარეკვის (ე.წ callback) მიზნით უახლოეს სამუშაო დროს. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია, რომ სატელეფონო სერვისს ასევე ექნება:

ტელეკლინიკის სპეციალისტების მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება კვირაში 6 დღე (ორშაბათი-შაბათი), 10:00 - დან 19:00 საათამდე.

ტელეკლინიკის ცხელი ხაზის ნომერი - 0322 56 05 76

 

 


2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ჩანაწერი

გენდერული ძალადობის შესახებ ვებინარების ...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგრამა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა და მათი ახლობლებისთვის

იწყება ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის პროგ...

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი...

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინაცია ნარკოტიკების მოხმარებელთა მიმართ

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინ...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2012

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...