მიიღე ოჯახის ექიმის კონსულტაცია - ტელეკლინიკა

ტელეკლინიკა საშუალებას აძლევს აივ მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლებს, მიიღონ ოჯახის ექიმის კონსულტაცია საჭირო დროს, სრულიად უფასოდ. 

ტელეკლინიკის ფარგლებში განხორციელდება, სამიზნე ჯგუფების დისტანციური საინფორმაციო კონსულტირება, მათ შორის ტელეფონით, ინტერნეტით, ვიდეო ზარით ზოგადად ჯანმრთელობის საკითხებზე, მათ შორის საჭიროებისამებრ ახალი კორონავირუსის პრევენციის და სიმპტომების ადრეული გამოვლენის საკითხებზე, კონკრეტული სამიზნე ჯგუფისთვის სპეციფიური რისკ ფაქტორების გთვალისწინებით;

ტელეკლინიკის მომსახურება, მომსახურების მიწოდების დისტანციური პრინციპის გათვალისწინებით ხელმისაწვდომი იქნება სამიზნე პოპულაციებისათვის ქვეყნის მასშტაბით. სერვისის მიწოდება განხორციელდება სატელეფონო კავშირით 24/7 რეჟიმში; არასამუშაო დროს შემომავალი ზარების რეგისტრაცია მოხდება გადარეკვის (ე.წ callback) მიზნით უახლოეს სამუშაო დროს. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია, რომ სატელეფონო სერვისს ასევე ექნება:

ტელეკლინიკის სპეციალისტების მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება კვირაში 6 დღე (ორშაბათი-შაბათი), 10:00 - დან 19:00 საათამდე.

ტელეკლინიკის ცხელი ხაზის ნომერი - 0322 56 05 76

 

 


SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები...

ნარკოსცენა (2019)

ნარკოსცენა (2019)...

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების სერვისის უზრუნველყოფაზე: შედარებითი ანალიზი

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების ს...

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპა...

 REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ან...

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“ -drugpolicy.ge

,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექს...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლილების დამტკიცების მიზნით იურიდიული კომიტეტის სხდომა

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლი...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...