ანალიტიკური დოკუმენტი ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაციის შესახებ

წინამდებარე ანალიტიკური დოკუმენტის მიზანია საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებელთა კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებული ბარიერებისა და პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება შემდგომში ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ მ ადვოკაციის მიზნით გამოსაყენებლად .

წინამდებარე ანალიტიკურ დოკუმენტში ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაციის შესახებ, წარმოდგენილია საკანონმდებლო ბაზის და ინსტიტუციური ბარიერების ანალიზი, რომლებიც გავლენას ახდენენ ნარკოტიკების მომხმარებელთა კრიმინალიზაციაზე, მათ სამართლებრივ სტატუსზე, ცხოვრების ხარისხზე და სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობაზე. ასევე ნაჩვენებია მკაცრი კანონმდებლობის გავლენა ნარკოტიკების მომხმარებლების სამედიცინო სერვისებისადმი და მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობაზე.

 

ანალიტიკური დოკუმენტი_GEO

ანალიტიკური დოკუმენტი _RUS


2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში ...

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!...

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები...

ეფექტური და ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის  სახელმძღვანელო პრინციპები აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში

ეფექტური და ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის სახ...

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხშირად მეტ ზიანს აყენებს ქალებს

მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხშირად მეტ ზიანს აყ...

31 ოქტომბრის შეხვედრაზე ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბრის შეხვედრაზე ანგარიშების პრეზ...

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ  ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...