ანალიტიკური დოკუმენტი ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაციის შესახებ

წინამდებარე ანალიტიკური დოკუმენტის მიზანია საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებელთა კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებული ბარიერებისა და პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება შემდგომში ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ მ ადვოკაციის მიზნით გამოსაყენებლად .

წინამდებარე ანალიტიკურ დოკუმენტში ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაციის შესახებ, წარმოდგენილია საკანონმდებლო ბაზის და ინსტიტუციური ბარიერების ანალიზი, რომლებიც გავლენას ახდენენ ნარკოტიკების მომხმარებელთა კრიმინალიზაციაზე, მათ სამართლებრივ სტატუსზე, ცხოვრების ხარისხზე და სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობაზე. ასევე ნაჩვენებია მკაცრი კანონმდებლობის გავლენა ნარკოტიკების მომხმარებლების სამედიცინო სერვისებისადმი და მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობაზე.

 

ანალიტიკური დოკუმენტი_GEO

ანალიტიკური დოკუმენტი _RUS


ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2015

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19-ის გარცელების დროს - გზამკვლევი

ნარკოტიკების უსაფრთხო მოხმარება COVID-19...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე

შეუკვეთე თვითტესტი და მიიღე ადგილზე...

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტ...

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პი...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...